การตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม


       นายบวรศักดิ์  วานิช  ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. และคณะ  มาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.