นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

       

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวจินตนา กันตานนท์ นิติกร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.