ศูนย์ดำรงธรรม เปิดให้บริการตั้งแต่ ๒๔ กรกฎาคม เป็นต้นไป

   

       นายชนม์ชื่น บุญญานุสาส์น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.