ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Color จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤษภาคม 2565
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 เมษายน 2565
(ร่างขอบเขตงาน ) ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน - บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.320 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิก 18 เมษายน 2565
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2565
ประกาศฯ โดย แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565
บัญชีรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ และการรับสมัครคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 01 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างสถาปัตยกรรม สะพานมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างสถาปัตยกรรม สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2564
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2564 29 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ธันวาคม 2564
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า 15 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.53+875-กม.56+500 ด้านขวาทาง ตำบลบางก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม 53 + 875- กม.56+500 ด้านขวาทาง ตำบลบางแก้วว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารว่สนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก (ข้างบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 8) บริเวณหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2564
การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและนำ้ยาที่เกี่ยวข้องกับการวินอจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 30 สิงหาคม 2564
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ตั้งอญู่ ณ เลขที่ ๒๐/๒๓ ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 02 กรกฎาคม 2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙