ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Color จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2565

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Color จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙