ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางนางจีน - บ้านปากน้ำ (สส.ถ.๑-๐๐๑๗) ตำบลท้ายหาด ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เชื่อมตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางนางจีน - บ้านปากน้ำ (สส.ถ.๑-๐๐๑๗) ตำบลท้ายหาด ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เชื่อมตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙