ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงดารสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Color จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงดารสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Color จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Attachments:
Download this file (260565.pdf)เอกสารแนบ[ ]229 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙