ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขตเมืองฯ - ลาดใหญ่ ม.10 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Attachments:
Download this file (อบจ.สมุทรสงคราม(14) 7กุมภาพันธ์ 57.pdf)อบจ.สมุทรสงคราม(14) 7กุมภาพันธ์ 57.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1454 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙