ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนตัวเอง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทื่อนขับเคลื่อนตัวเอง มีกำลังไม่ต่ำกว่า 125 แรงม้า (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

Attachments:
Download this file (อบจ.สมุทรสงคราม (13) 7 กุมภาพันธ์ 57.pdf)อบจ.สมุทรสงคราม (13) 7 กุมภาพันธ์ 57.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1043 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙