สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคลองเขิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศ อีเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

Attachments:
Download this file (อบต.คลองเขิน (17) 10 กุมภาพันธ์ 57.pdf)อบต.คลองเขิน (17) 10 กุมภาพันธ์ 57.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]925 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙