สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถ.แหลมใหญ่ บริเวณป้อมตำรวจ 200 ปี และบริเวณสะพานบางเรือหัก

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙