สอบราคาจ้าง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

Attachments:
Download this file (จังหวัดสมุทรสงคราม (19) 10 กุมภาพันธ์ 57.pdf)จังหวัดสมุทรสงคราม (19) 10 กุมภาพันธ์ 57.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]925 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙