สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศเทศบาลตำบลอัมพวา เรื่อง สอบราคาจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล๊ต) โทรทัศน์สี แและอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล๊ต) พร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

Attachments:
Download this file (เทศบาลตำบลอัมพวา (20) 11 กุมภาพันธ์ 57.pdf)เทศบาลตำบลอัมพวา (20) 11 กุมภาพันธ์ 57.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1004 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙