สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 9 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ลำรางสุดเขตเทศบาล) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

Attachments:
Download this file ((21) เทศบาลตำบลกระดังงา 11 กุมภาพันธ์ 57.pdf)(21) เทศบาลตำบลกระดังงา 11 กุมภาพันธ์ 57.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2346 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙