สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙