สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณชุมชน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙