สอบราคาจ้างเหมาโกยดินลำประโดงสาธารณะ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโกยดินลำประโดงสาธารณะ คลอง 2 และ คลอง 3 หมูที่ 4 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙