ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ครั้งที่ 3

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙