สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.05 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙