ประกาศผลขายทอดตลาดยางรถยนต์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศกรมทางหลวง เรื่องประกาศผลขายทอดตลาดยางรถยนต์ (งานเงินทุน) จำนวน 52 เส้น

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

Attachments:
Download this file ((32) กรมทางหลวง 18 กุมภา 57.pdf)(32) กรมทางหลวง 18 กุมภา 57.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]518 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙