ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560

ประกาศ วิทยาลัยเทคนินคสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (22032017.pdf)22032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1177 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙