ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราครซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (27032017.pdf)27032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1376 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙