สอบราคาซื้อโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด ๑๒๐ W(วัตต์)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาซื้อโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด ๑๒๐ W(วัตต์) ในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (36032017.pdf)36032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1184 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙