ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่ีอง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (37032017.pdf)37032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1394 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙