ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (38032017.pdf)38032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1309 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙