ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบฐานข้อมูล จำนวน ๓ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบฐานข้อมูล จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ ยวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (39032017.pdf)39032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1319 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙