สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ (ซอยนายกแดง)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ (ซอยนายกแดง) ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาค พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (41032017.pdf)41032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1364 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙