ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบเพื่อความเข็มแข็งและยังยืนของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบเพื่อความเข็มแข็งและยังยืนของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม (๗๒.๑๒.๑๔.๐๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (42032017.pdf)42032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1523 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙