ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิง ๖ ล้อ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า พร้อมเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (43032017.pdf)43032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1349 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙