สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 มีนาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยตาง้วน หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (45032017.pdf)45032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1434 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙