สอบราคาซื้อเครื่องตัววัดแอลกฮอล์แบบยืนยันผล

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2560

Attachments:
Download this file (46032017.pdf)46032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]864 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙