สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังเพื่อปรับพื้นที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ ๗

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังเพื่อปรับพื้นที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (47032017.pdf)47032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1558 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙