ปประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยวัดนางพิมพ์ - สะพานแค หมู่ที่ ๓

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยวัดนางพิมพ์ - สะพานแค หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (48032017.pdf)48032017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1451 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙