สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (06042017.pdf)06042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1077 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙