ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอกนรีต สายบ้านตคลองวัว - บ้านแก้วเจริญ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอกนรีต สายบ้านตคลองวัว - บ้านแก้วเจริญ (สส.ถ.๓๕ - ๐๐๓) หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (07042017.pdf)07042017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1593 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙