สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันแตก อ-เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (34052017.pdf)34052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1357 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙