สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน บริเวณโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ หมู่ที่ ๔ บ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (36052017.pdf)36052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]870 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙