สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smat Farmer)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smat  Farmer) ต้นแบบ จำนวน ๓ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (40052017.pdf)40052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1332 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙