สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลนภาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 รายการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct04.pdf)เอกสารประกอบ[ ]985 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙