ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรตเสริมเหล็ก สายหัวสวน หมู่ที่ ๔

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (01062017.pdf)01062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1727 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙