ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคุ้งสีวัง หมู่ที่ ๙

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคุ้งสีวัง หมู่ที่ ๙ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (01.1062017.pdf)01.1062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1729 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙