สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 3

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct05.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1254 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙