สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (10062017.pdf)10062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1683 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙