ยกเลิกประกาศประกวดราคาซท้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (13062017.pdf)13062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]903 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙