สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยวิธีสอบราคา

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยวิธีสอบราคา  

 

ประกาศ ณ วันที่  7 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct06.pdf)เอกสารประกอบ[ ]891 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙