สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง หมู่ที่ ๗

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนสจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (31062017.pdf)31062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1570 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙