สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว - บ้านบางกระรี๊ หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองใหม่

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว - บ้านบางกระรี๊ หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (32062017.pdf)32062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1666 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙