สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุก และก่อสร้างผนังกันกชดิน ถนนสายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (34062017.pdf)34062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1283 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙