ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) หมู่ที่๑ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศ ณ วันที่๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (35062017.pdf)35062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1743 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙