สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม (สส.ถ๑ - ๐๐๐๓) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (36062017.pdf)36062017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1380 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙